top of page

Het aanbod

 

In de praktijk kunt u terecht voor hulp bij het leerproces van uw kind, advies, onafhankelijke screening en toetsing en mindfulness lessen. 

Remedial teaching is voor kinderen van de gehele basisschool en de brugklas mogelijk.

Ook voor kleuters.

Bij kleuters wordt de basis voor groep 3 en de verdere schoolcarrière gelegd. Een goede basis is het halve werk, dus hoe vroeger een kind geholpen kan worden, hoe beter de kansen voor de toekomst. Ik beschik over de juiste tools om zowel jonge als ouders kinderen uit te dagen en te helpen in hun ontwikkeling.

RT​

Soms gaat de ontwikkeling sneller, maar soms ook langzamer en valt een leerling op bepaalde onderdelen uit. Op school wordt hier aandacht aan besteedt, maar helaas is dit niet altijd voldoende of consequent genoeg. In zo’n geval kunt u bij mij terecht. Ik kan hulp bieden op diverse leergebieden, maar ook op sociaal emotioneel niveau.

Het handelingsplan voor de Remedial Teaching bestaat uit 8 individuele lessen, waarbij aan een specifiek doel gewerkt wordt. De intake en kwaliteiten analyse van de leerling worden in de eerste les in kaart gebracht. Daarna volgt er een les om de problemen in kaart te brengen en wordt het handelingsplan opgesteld.

De bedoeling is dat na de behandelperiode het gestelde doel behaald is en de leerling meer op niveau mee kan draaien in de klas. Het plan wordt geëvalueerd met de ouders en de leerling. Indien nodig wordt het plan bijgesteld en het traject verlengd met een aantal lessen, waarna weer een evaluatie volgt.

                                                         Vanaf €360,- per handelingsplan

Advies, bemiddeling, onafhankelijk onderzoek

In de huidige samenleving is een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang.   ​

Soms verloopt de samenwerking tussen deze twee partijen stroef. Scholen hebben vaak de nodige ondersteuning om ouders in een gesprek te overtuigen, maar ouders voelen zich vaak onzeker, voor het blok gezet of niet gehoord. 

Daarnaast zijn de mogelijkheden en bedoelingen van school voor ouders soms onduidelijk en weten ouders niet altijd de juiste vragen te stellen. Dit is een lastig pakket, want uiteindelijke willen we allemaal het beste voor uw kind. 

Er zijn diverse mogelijkheden, zoals het sparren of deelnemen in het gesprek op school. Daarnaast is het ook mogelijk onafhankelijk inzicht te krijgen in de ontwikkeling van uw kind.

 

Wilt u inzicht in het niveau van uw kleuter? Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar kan onderzocht worden in hoeverre de lees- en rekenvoorwaarden voor groep 3 beheerst worden.

 

Twijfelt u of uw kind logopedie nodig heeft? Voor kinderen van 3 t/m 8 jaar kan gekeken worden of logopedie nodig is. Logopedie bevordert de onderwijskansen aanzienlijk en helpt uw kind de sociale communicatieve vaardigheden beter te beheersen. 

Twijfelt u of caesar/oefentherapie voor uw kind nodig is? Motorische screening kan daar duidelijkheid in geven voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Wilt u een onafhankelijke toetsing van het leesniveau van uw kind? Dit is mogelijk voor alle kinderen die al kunnen lezen, tot en met groep 8.

Wilt u inzicht in de rekenontwikkeling van uw kind? Ik kan dit op jaargroep en handelingsniveau per rekengebied. Dit is een uitgebreid onderzoek, waarbij een duidelijk overzicht verkregen wordt. 

Telefonisch advies is altijd éénmalig gratis. 

Voor onderzoeken en bemiddeling wordt €45,- per uur gerekend.

Neem contact op:

06-12268989

Aantrekkelijk aanbod Rekenen, taal, spelling, dyslexie begeleiding, kinderyoga, relax kids, bijles, huiswerk begeleiding west brabant

 

Huiswerk begeleiding

Huiswerk begint meestal in groep 5 van de basisschool.

Begeleiding bij het maken van het huiswerk en het vergroten van studievaardigheden voorkomt dat kinderen achter gaan lopen en biedt ze de extra uitleg die ze nodig hebben. 

Zo leren ze onder andere de stof te doorgronden en het werk goed te plannen en te organiseren.

​​

Tijdens de huiswerkbegeleiding streef ik samen met de kinderen naar een motiverende en rustige sfeer, waar geconcentreerd en ontspannen de goede werkhouding gestimuleerd wordt.

​​

De kinderen krijgen zo ook meer zelfvertrouwen door een pro-actieve houding en leren ze met het einddoel voor ogen de belangrijke zaken eerst te doen. Zo houden ze tijd over voor ontspanning.

​​

Uw kind is welkom in de kleinschalige huiswerkklas op woensdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur, met uitloop tot 17.00 uur. Ook op andere (na)middagen is er ruimte voor huiswerk begeleiding, waarbij de tijden individueel afgestemd worden. 

Uw kind zal met aandacht begeleid worden bij de leerstof en de studievaardigheden leren verbeteren.

De huiswerk begeleiding is mogelijk voor kinderen met huiswerk tot en met de brugklas. Een bijeenkomst van de huiswerk begeleiding duurt maximaal 1,5 uur per keer. 

Groep 5, 6:                €10,-  per keer.

Groep 7, 8:                €7,50 per keer.

Brugklas en hoger:     €5,-   per keer.

Strippenkaarten: 10 halen, 9 betalen.

Bootcamps

Tijdens de bootcamps van IkZeker leren de kinderen op een intensieve en dynamische wijze. De kosten en duur verschillen per bootcamp.

Er zijn diverse bootcamps mogelijk:

- leren leren

- spelling

- tafels

- automatiseren

Kindertekeningen analyse

Kindertekeningen kunnen ons veel vertellen over de periode waar uw kind in zit. Niet alleen het resultaat; de tekening, vertelt iets over uw kind, maar ook het proces. Door dit goed te observeren kan ik een goede analyse maken waar u als ouder of de leerkracht van uw kind, hem/haar beter kan begrijpen. 

Wilt u meer informatie over de tekeningen van uw kind, bijvoorbeeld omdat u uw kind niet volledig lijkt te begrijpen, of omdat u zich zorgen maakt? 

​​

Dan kunt u een tekening en een hulpvraag opsturen of een tekensessie aanvragen. 

Ik kijk naar de tekenfase, gebruik van de vlakken, kleurgebruik en nog veel meer. Zo kan ik te weten komen of een kind voor of achter loopt in de ontwikkeling van het tekenen, wat zegt deze fase over hoe het kind zich voelt en wat er bij dit kind leeft?

Wat zegt kleurgebruik, vlakgebruik, dynamiek, symbolen en lijngebruik over de tekenaar?

Ik vind het heel leuk om dit uit te pluizen en te zien hoe een kind soms geholpen kan zijn doordat iemand hem/haar eindelijk begrijpt. 

Een tekensessie, inclusief analyse kost éénmalig €45,- onafhankelijk van de materialen en duur van de sessie. 

Een losse tekening analyseren kost €15,-.

IkZeker voor een zeker kind!   

bottom of page