top of page
Voor scholen, bso's en clubs bestaat het aanbod uit:
- Maatwerk ondersteuning op school
- Relax Kids lessen
- KinderYoga
- Workshop Competentie vergrotend werken met kinderen

Maatwerk ondersteuning

Bij maatwerk van Praktijk IkZeker worden leerlingen op school geholpen wanneer deze specifieke onderwijsbehoeften hebben op het gebied van rekenen, taal of dyslexie. Dit is nagenoeg altijd een individueel traject.

 

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft de zorgplicht van scholen veel druk gelegd op leerkrachten en onderwijsondersteuners. Om leerlingen extra te kunnen ondersteunen kunnen scholen een maatwerkbudget aanvragen via samenwerkingsverbanden. Deze instanties richten zich vooral op de leerkrachten. Zij helpen bij professionalisering door onder andere te observeren en advies te geven.

De ervaring leert dat veel leerkrachten al goed weten wat een leerling nodig heeft, maar hierbij handen in de klas missen.

Iemand die met de leerling aan de slag kan, zodat de leerkracht verlichting van de werkdruk ervaart, was mijn ideaal beeld. Zodoende ben ik de daad bij het woord gaan voegen en is maatwerk bij IkZeker mogelijk.

Het wegwerken van leerachterstanden en het vergroten van kennis staan hierbij centraal. Er wordt gewerkt met spelletjes, actieve werkvormen en inzicht gegeven in het probleem van de leerling. Ook bewustzijn creëren is een belangrijk wapen bij het werken aan de onderwijsbehoeften.

 

In samenwerking met de leerkracht en/of IB’er wordt een plan opgesteld en daarbij wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft, wat interesses en talenten zijn en welke benadering het beste past bij de leerling.

Maatwerk bestaat uit individuele begeleiding en benodigde materialen.

 

IkZeker denkt graag mee! Neem contact op voor mee informatie over de invulling van een maatwerkoplossing.

 

Relax Kids lessen

De Relax Kids methode bestaat uit 7 fases waarbij kinderen via spel, sociale activiteiten en bewustwording steeds meer tot rust komen. Deze lessen kunnen een thematische invulling hebben. Dit kan een losse les zijn of in een lessenserie aangeboden worden. Deze lessen versterken het zelfvertrouwen, dragen door samenwerkingsoefeningen bij aan de groepssfeer en leren kinderen omgaan met gevoelens en drukte van alle dag. Deze lessen zijn voornamelijk geschikt voor de onder- en middenbouw, maar ook mogelijk in de bovenbouw waarbij spel een kleinere rol heeft in het geheel.

                                                            De kosten bedragen €45,- per les.

 

KinderYoga

De yogalessen zijn zeer geschikt voor alle leeftijden. Yoga is ontspannend, maar vraagt ook veel van je spieren en concentratie. Ook jongens ervaren yoga vaak als verrassend leuk. Ze komen tot rust en kunnen laten zien hoe sterk zij zijn. Ook de yogalessen kunnen als losse les of in lessenserie aangeboden worden. 

                                                            De kosten bedragen €30,- per les.

Zowel de Relax Kids lessen als de Yoga lessen zijn zeer geschikt om vlak voor of tijdens een spannende tijd, zoals deze corona-periode, een toetsperiode of feestdagen, aan te bieden.

Workshop Competentie vergrotend werken met kinderen

Tijdens deze workshop verdiepen wij ons op een interessante en leerzame manier in het effect van ons gedrag op de kinderen en op onze activiteiten met kinderen. Deze workshop duurt ongeveer 2,5 uur.

                                                         Vraag een offerte aan voor uw team.

maatwerk leespreventie, maatwerk, relax kids lessen, kinderyoga, competentie vergrotend begeleiden, maatwerk, wet brabant, rotterdam
relax kids lessen, remeadial teaching, bijles, huiswerkbegeleiding, praktjk, ikzeker
relax kids lessen
kinderyoga op school, relax kids op school, breed aanbod, maatwerk, remedial teaching
Schermafbeelding 2018-09-28 om 21.34.53.

Relax Kids op school:

16 klassen in 2 dagen! 

Neem contact op voor passend aanbod op uw school!

Schermafbeelding 2018-09-28 om 21.35.43.

IkZeker voor een zeker kind!   

bottom of page