top of page

Screening en Toetsing

​

Bij IkZeker kunt u ook terecht voor onafhankelijke screening en toetsing.

 

Wilt u inzicht in het niveau van uw kleuter? Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar kan onderzocht worden in hoeverre de lees- en rekenvoorwaarden voor groep 3 beheerst worden.

 

Twijfelt u of uw kind logopedie nodig heeft? Voor kinderen van 3 t/m 8 jaar kan gekeken worden of logopedie nodig is. Logopedie bevordert de onderwijskansen aanzienlijk en helpt uw kind de sociale communicatieve vaardigheden beter te beheersen.

Twijfelt u of caesar/oefentherapie voor uw kind nodig is? Motorische screening kan daar duidelijkheid in geven voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Wilt u een onafhankelijke toetsing van het leesniveau van uw kind? Dit is mogelijk voor alle kinderen die al kunnen lezen, tot en met groep 8.

Is uw kind onzeker? Dan kan training voor toetsen zoals de cito-eindtoets uitkomst bieden. Maar we kunnen ook werken aan deze onzekerheid en handvatten geven om zelfverzekerder te worden. Dit kan ook via IkZeker Relax Kids lessen. Meer info hier over kunt u vinden via de menubalk. 

 

Momenteel ben ik bezig met het uitbreiden van de mogelijkheden voor screening en toetsing. Neem gerust contact op voor informatie over de verdere mogelijkheden.

IkZeker praktijk Wilemstad

Samen kijken naar behoeften van uw kind

IkZeker voor een zeker kind!   

bottom of page